Şerifali Mh. Miras Sk. No:35/A Ümraniye/İSTANBUL

Kılavuz raylar birbirlerine, bağlantı levhaları ile ve en az 4 cıvata yardımıyla bağlanmaktadırlar. Levha kalınlığı ile cıvata boyutları, kullanılan rayın boyutlarına bağlı olarak seçilmektedir. 

Bağlantı levhaları iki kılavuz rayın birbirine monte edilmesinde kullanılmaktadır. Döşenmiş ray hattı, tek parça kiriş olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile bağlantı noktaları kılavuz ray ile aynı mukavemete sahip olmalıdır. Bunun için özellikle yük asansörlerinde, ataleti standardın önerdiği değerin üzerinde özel elemanlar kullanmak, emniyeti ve konfor düzeyini artıracaktır.

Rayları ve bağlantı elemanlarını uygun şekilde kuyuya taşıdıktan sonra en önemli işlem, rayların doğru konumda yerleştirilip sabitlenmesi işlemleridir. Kılavuz rayların pozisyonu; kabin girişinin pozisyonuna, kabin şekline ve kabinin ağırlık merkezine bağlı olarak belirlenmektedir. 

Raylar asansör kuyusunda ya zemine oturtulmakta veya kuyu tavanına asılmaktadır. Raylara aynı anda hem asma hem de oturtma sistemi uygulanmamaktır. Rayların asılma ve oturtma şekli binanın statik durumuna ve standartlara göre belirlenmektedir. Kılavuz rayların dik ve aralarındaki mesafenin bütün uzunlukları boyunca sabit olması önemlidir. Kılavuz ray en alt uçta kuyu içinde desteklenmeli ve bütün bir ray boyunca kılavuz ray konsolları belli aralıklarla yerleştirilmelidir. Destekler bağlantıları ve destek duvarları yatay kuvvetleri dengeleyecek düzeyde olmalıdır .