Şerifali Mh. Miras Sk. No:35/A Ümraniye/İSTANBUL

ASANSÖR KILAVUZ RAYLARI

Kılavuz raylar, asansör yapısına ve tarifine giren temel elemanlardır. Asansörün güvenli çalışmasını sağlamak için kılavuz raylar, kılavuz ray bağlantıları ve tespit yerleri, bunları etkileyen yüklere ve kuvvetlere yeterince dayanım göstermelidir.

Kabin ve karşı ağırlık en azından iki rijit çelik kılavuz ray tarafından kılavuzlanmalıdır. Kılavuz raylar asansör tesisinde; kabini ve karşı ağırlığı düşey hareketlerde ayrı ayrı kılavuzlamak ve yatay hareketlerini minimuma indirmek, paraşüt tertibatının çalışması durumunda kabini durdurmak, kabin ve karşı ağırlığın düşey doğrultularını korumak, dönmesini engellemek maksadıyla kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda, paraşüt düzeninin kabini tutmak için kullanacağı elemanlar da kılavuz raylardır . 

 Bu tanımlamalara bağlı olarak asansör kılavuz raylarının üç ana görevi aşağıda sıralanmıştır:

a) Kabini ve karşı ağırlığı düşey hareket boyunca kılavuzlamak ve bu hareket sırasında kabinin yatay hareketlerini önlemek,

b) Kabin içinde düzensiz yüklemelerden dolayı meydana gelebilecek hareket güçlüklerini ve sarsıntıları önlemek,

c) Halat kopması ve çeşitli nedenlerle kabin hızının aşağı veya yukarı yönde ani artması durumlarında paraşüt freni ile güvenli duruşu sağlamak

Asansörlerde güvenlik açısından kılavuz rayların bu denli önemli rolleri olmasından ötürü kılavuz raylardaki eğilmeler; durak kapıları kilitlerinin istenmeden açılmayacağı, güvenlik tertibatının çalıştırılmayacağı, hareketli parçaların diğer parçalara çarpmayacağı bir ölçüde sınırlandırılmalıdır. Kılavuz ray, hakkında standart hazırlanmış tek asansör elemanı olup, özellikleri "ISO 7465 Passenger Lifts and Service Lifts-Guide Rails for Lift Cars and Counterweights-T-Type" adıyla anılan standartta verilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü"nün kılavuz raylarla ilgili yayınladığı TS 4789 ISO 7465 numaralı standart uluslararası standartla uyumlu haldedir. Bu standart hazırlanırken, "ISO 630:1995 yapı çelikleri", "ISO 468 Yüzey Pürüzlülüğü-Parametreler ve Pürüzlülük Tespiti Kuralları", "ISO 1302 Ürünlerin Geometrik Özellikleri" standartlarına atıf yapılmıştır